ORG

quake.net.pl » Polskie Centrum Quake od 1998 rokuWersja: Jasna / Ciemna

problem z wyswietlaniem

j3st3mn0wy

Gravatar

Od: 2022-04-20

Ranga: Newbie

Dodano dnia: 2022-04-20 19:02:46

witajcie. powrocilem do gry na swoim starym laptopie i zauwazylem po wczytaniu od nowa systemu ze gra nie wyswietla ustawien nadanych jak jednolity model bota przeciwnika czy jego kolor..

moj q3 confing

zawartość...// generated by quake, do not modify
unbindall
bind TAB "+scores"
bind ENTER "+button2"
bind SPACE "weapon 5"
bind * "weapnext"
bind / "say ^1=^2)"
bind 1 "weapon 2"
bind 2 "+button2"
bind 3 "weapon 3"
bind a "+moveleft"
bind c "+movedown"
bind d "+moveright"
bind e "weapon 6"
bind f "weapon 1"
bind p "screenshotJPEG"
bind q "weapon 4"
bind r "ready"
bind s "+back"
bind t "messagemode"
bind w "+forward"
bind y "messagemode2"
bind BACKSPACE "kill"
bind RIGHTARROW "weapon 8"
bind CTRL "+button3"
bind SHIFT "weapon 7"
bind INS "say_team ^9F^7ree ^9I^7tem ^0[^2#l^0]"
bind PGDN "+movedown"
bind PGUP "+scores ; +wstats"
bind F1 "vote yes"
bind F2 "vote no"
bind KP_UPARROW "+forward"
bind KP_PGUP "weapon 1"
bind KP_LEFTARROW "+moveleft"
bind KP_5 "+back"
bind KP_RIGHTARROW "+moveright"
bind KP_ENTER "weapon 5"
bind KP_INS "weapon 7"
bind KP_DEL "weapon 6"
bind KP_SLASH "say ^1=^2)"
bind KP_MINUS "weapon 3"
bind KP_PLUS "weapon 4"
bind KP_NUMLOCK "+button3"
bind MOUSE1 "+attack"
bind MOUSE2 "+moveup"
bind MWHEELDOWN "weapnext"
bind MWHEELUP "weapprev"
seta cm_playerCurveClip "1"
seta g_maxGameClients "0"
seta capturelimit "8"
seta g_friendlyFire "1"
seta g_teamAutoJoin "0"
seta g_teamForceBalance "0"
seta g_warmup "0"
seta g_log "games.log"
seta g_logSync "0"
seta g_banIPs ""
seta g_filterBan "1"
seta g_allowVote "1"
seta cg_drawGun "1"
seta cg_zoomfov "22.5"
seta cg_fov "120"
seta cg_stereoSeparation "0.4"
seta cg_gibs "1"
seta cg_draw2D "1"
seta cg_drawStatus "1"
seta cg_drawTimer "1"
seta cg_drawFPS "1"
seta cg_drawSnapshot "0"
seta cg_draw3dIcons "1"
seta cg_drawIcons "1"
seta cg_drawAmmoWarning "0"
seta cg_drawAttacker "1"
seta cg_drawRewards "1"
seta cg_crosshairSize "24"
seta cg_crosshairHealth "0"
seta cg_crosshairX "0"
seta cg_crosshairY "0"
seta cg_simpleItems "1"
seta cg_lagometer "1"
seta cg_railTrailTime "400"
seta cg_runpitch "0.002"
seta cg_runroll "0.005"
seta cg_bobpitch "0"
seta cg_bobroll "0"
seta cg_teamChatTime "3000"
seta cg_teamChatHeight "0"
seta cg_deferPlayers "1"
seta cg_drawTeamOverlay "1"
seta cg_drawFriend "1"
seta cg_teamChatsOnly "0"
seta cg_noVoiceChats "0"
seta cg_noVoiceText "0"
seta cg_cameraOrbitDelay "50"
seta cg_scorePlums "1"
seta cg_smoothClients "0"
seta cg_noTaunt "0"
seta cg_noProjectileTrail "1"
seta ui_smallFont "0.25"
seta ui_bigFont "0.4"
seta cg_oldRail "1"
seta cg_oldRocket "1"
seta cg_oldPlasma "1"
seta cg_trueLightning "1"
seta net_socksPassword ""
seta net_socksUsername ""
seta net_socksPort "1080"
seta net_socksServer ""
seta net_socksEnabled "0"
seta net_noipx "0"
seta net_noudp "0"
seta server16 ""
seta server15 ""
seta server14 ""
seta server13 ""
seta server12 ""
seta server11 ""
seta server10 ""
seta server9 ""
seta server8 ""
seta server7 ""
seta server6 ""
seta server5 ""
seta server4 ""
seta server3 ""
seta server2 ""
seta server1 ""
seta cg_marks "0"
seta cg_drawCrosshairNames "1"
seta cg_drawCrosshair "5"
seta cg_brassTime "0"
seta ui_browserShowEmpty "0"
seta ui_browserShowFull "0"
seta ui_browserSortKey "4"
seta ui_browserGameType "2"
seta ui_browserMaster "2"
seta g_spSkill "1"
seta g_spVideos "\tier3\1\tier2\1\tier1\1"
seta g_spAwards "\a5\11\a4\155\a2\24\a1\8\a0\10\a3\38"
seta g_spScores5 ""
seta g_spScores4 ""
seta g_spScores3 ""
seta g_spScores2 ""
seta g_spScores1 "\l9\1\l8\1\l7\1\l6\1\l5\1\l4\1\l3\1\l2\1\l1\1\l0\1\l24\1"
seta ui_ctf_friendly "0"
seta ui_ctf_timelimit "10"
seta ui_ctf_capturelimit "8"
seta ui_team_friendly "1"
seta ui_team_timelimit "10"
seta ui_team_fraglimit "0"
seta ui_tourney_timelimit "15"
seta ui_tourney_fraglimit "0"
seta ui_ffa_timelimit "0"
seta ui_ffa_fraglimit "20"
seta com_soundMegs "8"
seta s_mixPreStep "0.05"
seta s_mixahead "0.2"
seta s_khz "22"
seta s_doppler "1"
seta s_separation "0.5"
seta s_musicvolume "0.25"
seta s_volume "1"
seta vid_ypos "22"
seta vid_xpos "3"
seta r_lastValidRenderer "GeForce GT 740M/PCIe/SSE2"
seta cg_shadows "0"
seta r_primitives "0"
seta r_railSegmentLength "32"
seta r_railCoreWidth "6"
seta r_railWidth "16"
seta r_facePlaneCull "1"
seta r_gamma "1.5"
seta r_swapInterval "0"
seta r_textureMode "GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST"
seta r_finish "0"
seta r_dlightBacks "1"
seta r_dynamiclight "0"
seta r_drawSun "0"
seta r_fastsky "1"
seta r_ignoreGLErrors "1"
seta r_flares "0"
seta r_lodbias "1"
seta r_lodCurveError "250"
seta r_ignoreFastPath "1"
seta r_smp "0"
seta r_subdivisions "20"
seta r_vertexLight "1"
seta r_simpleMipMaps "1"
seta r_customaspect "1"
seta r_customheight "1024"
seta r_customwidth "1600"
seta r_fullscreen "1"
seta r_mode "3"
seta r_ignorehwgamma "0"
seta r_overBrightBits "1"
seta r_depthbits "0"
seta r_stencilbits "8"
seta r_stereo "0"
seta r_colorbits "0"
seta r_texturebits "16"
seta r_detailtextures "1"
seta r_roundImagesDown "1"
seta r_picmip "1"
seta r_ext_texture_env_add "1"
seta r_ext_compiled_vertex_array "1"
seta r_ext_multitexture "1"
seta r_ext_gamma_control "1"
seta r_ext_compressed_textures "0"
seta r_allowExtensions "1"
seta r_glDriver "opengl32"
seta cg_viewsize "100"
seta cg_predictItems "1"
seta cl_anonymous "0"
seta handicap "100"
seta g_blueTeam "Pagans"
seta g_redTeam "Stroggs"
seta team_headmodel "keel/default"
seta team_model "keel/default"
seta headmodel "keel/default"
seta snaps "20"
seta rate "3000"
seta name "^9G^0p^9-^0B4R^b^97"
seta cl_maxPing "800"
seta m_filter "1"
seta m_side "0.25"
seta m_forward "0.25"
seta m_yaw "0.022"
seta m_pitch "0.022000"
seta cg_autoswitch "0"
seta r_inGameVideo "1"
seta cl_allowDownload "1"
seta cl_freelook "1"
seta cl_mouseAccel "0"
seta sensitivity "5"
seta cl_run "1"
seta cl_packetdup "1"
seta cl_maxpackets "30"
seta cl_pitchspeed "140"
seta cl_yawspeed "140"
seta sv_master5 ""
seta sv_master4 ""
seta sv_master3 ""
seta sv_master2 ""
seta sv_floodProtect "0"
seta sv_maxPing "0"
seta sv_minPing "0"
seta sv_maxRate "0"
seta sv_maxclients "8"
seta sv_hostname "B4r7"
seta timelimit "0"
seta fraglimit "20"
seta dmflags "0"
seta vm_ui "2"
seta vm_game "2"
seta vm_cgame "2"
seta joy_threshold "0.150000"
seta in_joyBallScale "0.02"
seta in_joystick "0"
seta in_mouse "1"
seta in_mididevice "0"
seta in_midichannel "1"
seta in_midiport "1"
seta in_midi "0"
seta com_introplayed "1"
seta com_blood "0"
seta com_maxfps "85"
seta com_hunkMegs "80"
seta logfile "0"
seta timescale "1"
seta username "tomek"
seta in_logitechbug "0"
seta g_gametype "2"
seta sv_punkbuster "0"
seta sv_pure "1"
seta sv_fps "20"
seta sv_allowDownload "1"
seta sv_reconnectlimit "3"
seta sv_lanForceRate "1"
seta sv_strictAuth "1"
seta bot_enable "1"
seta bot_groundonly "1"
seta bot_thinktime "100"
seta bot_nochat "0"
seta bot_minplayers "0"
seta con_notifytime "3"
seta scr_conspeed "3"
seta cl_nodelta "0"
seta cl_noprint "0"
seta cl_motd "1"
seta cl_timeout "200"
seta cl_timeNudge "0"
seta cl_anglespeedkey "1.5"
seta cl_showmouserate "0"
seta teamtask "0"
seta cl_punkbuster "0"
seta r_displayRefresh "0"
seta r_fullbright "0"
seta r_mapOverBrightBits "1"
seta r_intensity "1"
seta r_znear "4"
seta r_ambientScale "0.6"
seta r_directedScale "1"
seta r_nocurves "0"
seta r_lightmap "0"
seta r_flareSize "40"
seta r_flareFade "7"
seta r_lodscale "5"
seta r_ignore "1"
seta r_nocull "0"
seta r_showsky "0"
seta r_lockpvs "0"
seta r_noportals "0"
seta r_allowSoftwareGL "0"
seta s_show "0"
seta s_testsound "0"
seta s_initsound "1"
seta ui_3waveFont "1"
seta ui_master "0"
seta s_occ_eq "0.75"
seta s_occfactor "0.5"
seta s_bloat "2.0"
seta s_numpolys "400"
seta s_polyreflectsize "10000000"
seta s_polysize "10000000"
seta s_polykeep "1000000000"
seta s_refdelay "2.0"
seta s_refgain "0.45"
seta s_leafnum "0"
seta s_max_distance "1000.0"
seta s_min_distance "3.0"
seta s_distance "100.0"
seta s_rolloff "1.0"
seta s_loadas8bit "0"
seta r_ext_compress_textures "1"
seta cg_bobup "0.005"
seta avi2 "cl_avidemo 0 ;bind 1 vstr avi2"
seta avi1 "cl_avidemo 15;bind 1 vstr avi1"
seta stupid_spawnHealth "400"
seta stupid_pickupRail "0"
seta stupid_maxRailAmmo "50"
seta stupid_respawnRail "15"
seta stupid_respawnMega "60"
seta stupid_maxHealth "2000"
seta cg_blend "0"
seta cg_useScreenShotJPEG "0"
seta cg_altGrenades "0"
seta cg_altLightning "0"
seta cg_altPlasma "1"
seta cg_ammoCheck "0"
seta cg_autoAction "0"
seta cg_clientLog "0"
seta cg_Customloc "0"
seta cg_damageDraw "1"
seta cg_damageKick "1"
seta cg_enableOSPHUD "1"
seta cg_enemyModel "Tankjr/pm"
seta cg_fallKick "1"
seta cg_float "0"
seta cg_followkiller "0"
seta cg_followpowerup "0"
seta cg_followviewcam "1"
seta cg_hud_crosshairTeamInfo "1"
seta cg_hud_drawPickup "1"
seta cg_hud_fragMessage "1"
seta cg_hud_graphs "1"
seta cg_hud_statusbarStyle "1"
seta cg_hud_teamBackground "1"
seta cg_hud_weaponList "1"
seta cg_hud_weaponListBackground "1"
seta cg_hud_weaponListDrawAll "0"
seta cg_hud_weaponListFlash "1"
seta cg_MaxlocationWidth "16"
seta cg_nochatbeep "0"
seta cg_nomip "-1"
seta cg_oldCTFSounds "0"
seta cg_oversampleMouse "0"
seta cg_statScrollTime "0.15"
seta cg_q3compScoreboard "1"
seta cg_scoreTransparency "1.0"
seta cg_showPlayerLean "1"
seta cg_smoke_sg "1"
seta cg_smokegrowth_gl "1"
seta cg_smokegrowth_rl "1"
seta cg_smokeradius_gl "32"
seta cg_smokeradius_rl "64"
seta ch_ColorLocations "1"
seta ch_CrosshairColor "GREEN"
seta cf_CrosshairNames "12x12"
seta ch_CrosshairNamesLeft "0"
seta ch_drawHealthMeters "1"
seta ch_drawFlagNames "2"
seta ch_TeamBackground "0"
seta cf_Following "24x24"
seta ch_FilterLocationsTeamchat "0"
seta cf_Fragmsg "10x10"
seta ch_InverseTeamChat "1"
seta ch_Obituaries "1"
seta ch_Pickupitem "1"
seta cf_Pickupstring "10x14"
seta cf_Scores "16x16"
seta cf_Statusbar "32x32"
seta ch_StatusbarFormat "5"
seta cf_Teamchat "8x12"
seta ch_TeamchatOnly "0"
seta ch_TeamCrosshairHealth "1"
seta cf_TeamCrosshairHealth "12x12"
seta ch_Teamoverlay "p12n h/aw l"
seta cf_Teamoverlay "6x11"
seta cf_Vote "10x14"
seta ch_Weaponswitch "8"
seta cf_WeaponSwitch "32x32"
seta cf_WeaponName "12x12"
seta cf_AmmoStatusbar "8x8"
seta ctf2 "map q3ctf2; vstr ppp; timelimit 20 ; capturelimit 10 ; g_gametype 3"
seta cg_HUDstyle "1"
seta cg_extravaganza "0"
seta cg_noPrecache "0"
seta cg_wfdebug "0"
seta cg_showMegaTrail "1"
seta g_grappleFirespeed "800"
seta g_grapplePullspeed "800"
seta g_wfdebug "0"
seta droppacks "1"
seta wfflags "0"
seta g_fortAssaultChance "0"
seta g_fortAssault "0"
seta cg_drawsmoke "3"
seta cg_desiredfps "20"
seta cg_bgmusic "1"
seta cg_rockettraillength "1"
seta cg_drawmem "0"
seta nohealth "0"
seta cg_drawKiller "0"
seta teamflags "1"
seta r_segmentlength "32"
seta cl_125Hz "0"
seta cg_hud_crosshaircolor "0"
seta cheats "1"
seta freelook "1"
seta ui_pro_init "1"
seta ui_pro_mode "1"
seta sv_leagueName ""
seta sv_practice "0"
seta sv_enableRankings "0"
seta cg_newHud "0"
seta cg_drawMatchRating "1"
seta cg_currentSelectedPlayer "0"
seta cg_currentSelectedPlayerName ""
seta cg_pmove_fixed "0"
seta r_preloadTextures "0"
seta cg_friendIcon "1"
seta rail_type "1"
seta cg_hooksounds "0"
seta cg_cvarUpdateDelay "0"
seta cg_railoverride "0"
seta cg_announcer "1"
seta cg_weaponsounds "1"
seta railtype "0"
seta cg_hand "0"
seta cg_explosionDuration "1.0"
seta cg_plasmaRadius "16"
seta cg_tweakd "15"
seta cg_showawards "1"
seta cg_showcredits "1"
seta cg_largestatus "1"
seta cg_scoreboard "0"
seta cg_railscrew "1"
seta cg_railscrewCount "3"
seta cg_railgunExplosions "1"
seta cg_HUDcolor "0"
seta cg_drawHUD "1"
seta viewsize "100"
seta g_arenaRank ""
seta g_arenaScores ""
seta cg_gun "0"
seta zoomfov "22.5"
seta fov "90"
seta crosshairsize "24"
seta crosshairhealth "0"
seta cg_show2d "1"
seta lagometer "1"
seta maxfps "150"
seta m_foward "0.25"
seta cg_draw2dicons "1"
seta g_callvoteCommands "0"
seta g_adminCommands "0"
seta g_electedCommands "0"
seta g_clanArenaRounds "5"
seta g_lockTeams "0"
seta g_forceMatchMode "0"
seta g_minimumVote "0"
seta cg_thirdPerson "0"
seta cg_thirdPersonRange "40"
seta cg_tracerchance "0.4"
seta cg_footsteps "1"
seta cg_showmiss "0"
seta cg_nopredict "0"
seta cg_swingSpeed "0.3"
seta cg_centertime "3"
seta cg_gunZ "0"
seta cg_gunY "0"
seta cg_gunX "0"
seta g_syncronousClients "1"
seta s_compression "0"
seta s_usingA3D "0"
seta cg_debugevents "0"
seta g_doWarmup "0"
seta r_vertexlighting "1"
seta cg_draw3discons "0"
seta cg_hud "0"
seta cg_moveCrosshair "1"
seta cg_crosshairPulse "1"
seta cg_deadBodyFilter "0"
seta cg_drawDecals "1"
seta cg_execVstr ""
seta cg_lightningImpact "1"
seta cg_muzzleFlash "1"
seta cg_NoMOTDDisplayDuringDemo "0"
seta ch_3waveFont "0"
seta ch_crosshairTeamInfo "1"
seta ch_drawPickup "1"
seta ch_drawSpeed "1"
seta ch_fragMessage "1"
seta ch_graphs "1"
seta ch_statusbarStyle "1"
seta ch_weaponList "1"
seta ch_weaponListBackground "1"
seta ch_weaponListDrawAll "0"
seta ch_weaponListFlash "1"
seta s_ambient "1"
seta cg_errordecay "100"
seta cg_ignore "0"
seta pmove_fixed "0"
seta roundlimit "5"
seta g_speed "320"
seta g_quadfactor "3"
seta g_inactivity "0"
seta g_debugDamage "0"
seta zoomin "cg_zoomfov 22.5; bind CTRL vstr zoomout"
seta zoomout "cg_zoomfov 90; bind CTRL vstr zoomin"
seta snd "sarge"
seta tdm2 "map q3dm2; vstr ppp ; timelimit 20 ; fraglimit 0 ; g_gametype 2"
seta enemy_teamModel "tankjr/pm"
seta cg_forceModel "0"
seta xp_enemyModel "tankjr"
seta sex "male"
seta color "2"
seta model "keel/default"
seta cg_teamRails "0"
seta cg_forceColors "0"
seta color2 "5"
seta color1 "1"
seta cg_enemyColors "222222"
seta cg_enemy_model "tankjr/pm"
seta cg_chatbeep "0"
seta cg_teamchatbeep "1"
seta cg_worldchatbeep "1"
seta ui_browserLocation "0"
seta chat_notifyhidden "1"
seta chat_hidejoinpart "0"
seta chat_echoconsole "0"
seta chat_beepon ""
seta chat_altnick ""
seta chat_nick ""
seta g_adminpass ""
seta mp3_playmode "0"
seta mp3_volume "100"
seta mp3_offset "0"
seta mp3_cursong "-1"
seta ui_browserGameTypeRA3 "5"
seta cg_railtime "100"
seta ui_rail_fraglimit "20"
seta ui_rail_timelimit "0"
seta r_mapobjectbright "1"
seta com_soundhunk "32"
seta com_blindlyLoadDLLs "1"
seta gr "exec grapple.cfg"
seta g_logfile "games.log"
seta ui_browserMaxUpdates "20"
seta ui_browserShowPure "0"
seta s_disable_a3d "1"
seta r_drawstrips "1"
seta versionNumber "Q3T 1.08"
seta r_lightningSegmentLength "32"
seta r_ext_swapinterval "1"
seta r_ext_texenv_add "1"
seta r_primatives "1"
seta runpitch "0.00000"
seta runroll "0.00000"
seta ck "relimi g_welimi g_teamForceBalance g_teamAutoJoin"
seta icat "GameC"
seta teamAutoJoin "h"
seta ronousC "GameC"
seta vstrs "GameC"
seta ui_pro_style "1"
seta s_reflect "1"
seta s_occlude "0"
seta s_geometry "1"
seta s_fogeq "0.8"
seta s_watereq "0.2"
seta s_2dvolume "0.7"
seta irc "CZE"
seta cg_advScoreboard "0"
seta cg_drawAccuracy "0"
seta cg_lowEffects "0"
seta cg_execClassConfigs "0"
seta cg_sniperDotColors "1"
seta cg_impactVibration "1"
seta cg_sniperDotScale "0.4"
seta cg_viewLifeBar "0"
seta cg_drawCrosshairReticle "1"
seta ui_team_roundlimit "10"
seta g_deathmatch "3"
seta cg_smallScoresTime "20"
seta cg_autoSmallScoresTime "1"
seta cg_drawPickupMsg "1"
seta cg_middleWeap "1"
seta ui_mainMenuRL "8"
seta e_drawCrosshairStats "1"
seta e_drawScores "3"
seta e_scoresFont "1"
seta e_scoresPos "0"
seta e_drawWeapon "2"
seta e_drawRank "2"
seta e_weaponSelect "1"
seta cg_drawkiler "0"
seta g_motd "*** HeaVen ***"
seta rj "+moveup;+attack;wait;wait;-attack;-moveup"
seta g_botAkimbo "1"
seta g_noBfg "0"
seta g_moreAmmo "1"
seta g_damagePercent "100"
seta g_weaponrespawn "5"
seta cg_fragRateScoreboard "0"
seta k9moon "exec k9moon.cfg"
seta com_zoneMegs "250"

nie moge tego ogarnac a nawyki utrudniaja przyzyczajenie sie do standardowych ustawien zwlaszcza na multiplayer. ktos wie co tu nie gra? gre mam oryginalna jakby co

El-Mo

Od: 2002-06-04

Ranga: Rail Master

Dodano dnia: 2022-05-07 12:19:30

Mod ci się wczytuje normalnie? Instalacja ze steam czy kopiowałeś katalogi z grą?

j3st3mn0wy

Gravatar

Od: 2022-04-20

Ranga: Newbie

Dodano dnia: 2022-05-10 23:07:27

gra zainstalowana a mod wgrany /kopiuj, wklej/. zawsze dzialalo